SUCCESS AFFIRMATIONS

SUCCESS AFFIRMATIONS

I am blessed. I am content. I am mature. I am free. I am friendly. I am terrific. I am prudent. I am radiant. I am glad. I am protected. I am perfect. I am successful. I am kind. I am helpful. I am smart. I am loved. I am caring. I am beautiful. I am attractive. I AM...